Fotografia – to słowo pochodzące z połączenia dwóch Greckich słów phōtós (światło) i graphein (rysować)
Wyraz ten można określić jako “rysowanie za pomocą światła”
Światło sprawia, że widzimy wszystkich pięknych ludzi, wspaniałość przyrody, dzieła ludzkich rąk i inne cuda tego świata…
To dzięki światłu mogę zatrzymać dla Was te konkretne momenty w ułamku sekundy, abyście mogli powracać do nich wielokrotnie.