45 rocznica wizyty Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lipnicy Murowanej

16 maja1976 roku, miejscowość Lipnica Murowana gościła przeszło 100 000 pielgrzymów, przybyłych z całego świata na beatyfikację Błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej.
Na uroczystości był obecny cały Episkopat, w tym tak ważne historycznie osobistości jak Kardynał Karol Wojtyła, późniejszy Papież Jan Paweł II oraz Prymas Tysiąclecia, Kardynał Stefan Wyszyński.

Przedstawione na filmie ujęcia teraźniejszej Lipnicy, przeplatają się z fragmentami filmu nagranego 45 lat temu.